Kurumumuz "MEB" onaylıdır

 

Kurumumuz "5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip"

  Ana Sayfa
  Tüm Dil Kurslarımız
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
  Tercüme ( Çeviri )
  For Foreign Learners
  Özel Ders
  Kurumsal Eğitim
  Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
  Hakkımızda
  Foto Galeri
  Referanslar
  Tüm Dillerde Konuşma Grupları
  İnsan Kaynakları
  Ücretsiz Seminerler
  Kampanya
  Sertifikalar
  Kurs Kayıt Formu
  İletişim Formu
  İletişim Adres ve Telefon

Kurumumuz M.E.B. Onaylıdır

Yabancı Dil  Kurslarımız; Kurumsal (Firmalara özel) Göztepe, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Kadıköy , Bostancı , Küçükyalı , Kartal ve Pendik bölgelerinde özel olarak verilmekte... 

 

DİKSİYON KURSU ;Kayıtlarımız devam etmektedir.

hafta içi akşam veya Hafta sonu Eğitimleri için Maltepe merkez şubemize bekleriz  

 

 

  

BİZE NOT BIRAKIN

BİZ SİZİ ARAYALIM

 

 

İ

 DIŞ TİCARET EĞİTİLERİ İÇİN DETAYLI BİLGİ İÇİN...

 

 

 

Kurumumuz  KOSGEB Destekli Eğitimler Arasında Yer almaktadır.

 

KURUMUMUZ

Tuyup Kupon Eğitim

Programı onaylıdır.

 Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu  

Yüksek Kariyer Language Education Center  

Türkçe Kurs programı

LANGUAGE TEACHING IN THE TURKISH DEPARTMENT

As in all the other departments of Yüksek Kariyer, the total method as a kind of eclectic method that we apply in the Turkish department’s teaching activities has been proven through out the world, to be competent and valid.

The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills, which are the listening comprehension, reading comprehension,oral and written expression, without neglecting the grammar. In this way we ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language, grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking. We closely monitor the world developments in the language teaching area and the newest and most advanced methods are examined and adapted to the teaching of Turkish.

Türk tarihinin en eski dönemlerine kadar uzanan Türkçe,  bugün geniş bir coğrafyada 200.000 milyonu aşkın kişinin konuştuğu, söz varlığı ve anlatım gücü bakımından oldukça zengin bir dünya dilidir.

Türk Tarihsel akışı içerisinde birçok dille etkileşim içerisine girmiş olan Türk dilinin bir kolu olan Türkiye Türkçesini öğrenen bir kişi,  hem bu dille oluşmuş zengin bir kültürün içerisine girmiş olacak hem de geniş bir coğrafyada kullanılan Türk dilinin diğer kollarını anlamanın anahtarını elde etmiş olacaktır.

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun amacı; yurt içinde Türkçeyi yabancı dil olarak, yurtdışında ise Türklere Türkçeyi anadili olarak öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmaktır. Türkçenin yabancı dil ve anadili olarak öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, yurtiçindeki ve yurtdışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliğine dayalı bilimsel çalışmalar yapmak da Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu Türkçe Dil Kursunun amaçları arasındadır.

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimini bilimsel bir yaklaşımla ele alan Türkçe Dil Kursu Birimi; alanında uzman, yüksek lisans ve/veya doktora eğitimini tamamlamış, en az bir yabancı dil bilen, yabancı dil öğretim teknikleri konusunda deneyimli ve dinamik bir kadroya sahiptir. Görsel ve işitsel her türlü ders gereçleriyle donatılan 5-15 kişilik sınıflarda ders yapılmaktadır. 

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL ĞİTİMİ (Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı)

Avrupa Dilleri Çerçeve Programı, Avrupa'da yabancı dil öğrenimi için belirlenmiş ortak değerlendirme ve referans sistemidir. Bu sistem en az altı seviye ile farklı alanlardaki dil yetkinliğini değerlendirir.

 Yabancılar için Türkçe Dil eğitimimiz, 8 ( sekiz) kişilik - 15 (onbeş ) kişilik gruplar halinde, , zengin materyaller, alanında yüksek lisans yapmış deneyimli eğitmenler (en az iki yabancı dil bilmektedirler) eşliğinde başlangıç, orta, ileri ve yüksek düzeyler halinde eğitmenler verilmekte.

» Başlangıç Düzey : (Temel dil kullanımı)

» Orta Düzey (Bağımsız dil kullanımı)

» İleri Düzey (Yetkin dil kullanımı )

 

BAŞLANGIÇ DÜZEY (A1-A2)

A1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, somut ihtiyaçlara yönelik bilinen günlük yaşamdaki olağan ifadeleri ve oldukça basit cümleleri anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir ve başka kişilere onlar hakkında örneğin nerede oturdukları, kimleri tanıdıkları ya da ne tür şeylere sahip oldukları gibi sorular yöneltebilir ve bu tür sorulara cevap verebilir. Karşısındaki kişiler yavaş ve anlaşılır bir biçimde konuşuyor ve yardımcı oluyorlarsa, onlarla basit düzeyde anlaşabilir.

A2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, doğrudan kendisi için önem arz eden alanlarla bağlantılı cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri (örneğin şahsı ve ailesine yönelik bilgiler, alış veriş, iş, yakın çevre) anlayabilir. Aşina olduğu ve bilindik şeyler hakkında basit ve doğrudan bilgi alış verişinin söz konusu olduğu basit ve rutin durumlarda iletişim kurabilir. Nereli olduğunu, eğitim durumunu, kendi çevresini ve doğrudan ihtiyaçlarla bağlantılı olan şeyleri, basit anlatımlarla tarif edebilir.

Genel olarak Başlangıç (A1-A2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması olacaktır

Başlangıç düzeyin sonunda kurs katılımcısı Türk bir kişi ile rahatlıkla tanışabilir, diyalog kurabilir, alış-veriş yapabilir, dilekçe ve mektup yazabilir, basit metinleri ve hikâyeleri çözebilir, geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanda basit cümleleri kurabilir, cümle öğelerini tahlil edebilir, zamirlere göre fiilleri kullanabilir, saat, gün, ay ve mevsimleri öğrenebilirsiniz.

ORTA DÜZEY (B1-B2)


B1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, konuşmalarda açık bir standart dil kullanıldığında ve iş, okul, boş zaman etkinlikleri vb. bilinen şeyler söz konusu olduğunda, konuşmanın önemli noktalarını anlayabilir. Almanca'nın konuşulduğu bölgelerde yaptığı seyahatlerde karşılaştığı çoğu durumların üstesinden gelebilir. Aşina olduğu konularda ve ilgi duyduğu alanlarda kendini kolayca ve konuları ilişkilendirerek ifade edebilir. Deneyimleri ve olayları nakledebilir, hayallerini, beklentilerini ve hedeflerini anlatabilir, planları ve görüşleriyle ilgili kısa gerekçeler bildirir ya da açıklamalarda bulunabilir.


B2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse somut ve soyut konular hakkındaki karmaşık metinlerin içeriğini ana hatlarıyla anlayabilir; kendi branşı söz konusu olduğunda, bu alanlardaki tartışmaları da anlayabilir. Anadili Almanca olanlarla yapacağı sıradan konuşmalarda önemli bir sıkıntı çekmeden iki tarafın da birbirlerini anlayabilecekleri şekilde, spontane ve akıcı bir şekilde kendini ifade edebilir. Geniş bir konu yelpazesinde fikirlerini açık ve detaylı şekilde beyan edebilir, güncel bir soruna ilişkin görüşlerini izah edebilir ve farklı olasılıkların avantaj ve dezavantajlarını tarif edebilir.

Genel olarak Orta (B1-B2) düzey sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

Orta düzeyin sonunda geniş bir kelime hazinesine sahip olabilir, dilinin inceliklerine vakıf olabilir, öğrendiğiniz dilin mantığıyla düşünebilir, yazışmaları ve konuşmaları rahatlıkla yapabilir, belirli ölçülerde gazete, dergi ve makaleleri okuyacak seviyeye erişebilirsiniz.

İLERİ DÜZEY (C1-C2)

C1 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, çeşitli konulardaki zengin içerikli ve uzun metinleri anlayabilir ve mantıksal bağlantıları kavrayabilir. Kelimeleri sık sık belirgin bir şekilde aramak zorunda kalmaksızın, kendisini spontane ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Dili gerek toplumsal hayatında, gerekse iş hayatında veya mesleki eğitim ve yüksek öğrenimde etkili ve esnek bir şekilde kullanabilir. Karmaşık konular hakkında açık ve belirli bir düzen içinde detaylı görüş bildirebilir ve bu sırada farklı stratejilerle diğer metinlerle gerektiği şekilde bağlantı kurabilir.

C2 Seviyesi

Bu düzeydeki bir kimse, pratik olarak okuduğu veya duyduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Çeşitli yazılı ve sözlü kaynaklardan aldığı bilgileri özetleyebilir, gerekçelendirebilir ve açıklamalı bir şekilde sunabilir. Fazla düşünmeden, oldukça akıcı ve doğru olarak kendini ifade edebilir, karmaşık konularda da anlamlardaki ince farklılıkları belirgin bir şekilde ifade edebilir.

Genel olarak ileri düzey (C1-C2) sonunda kursiyerlerimizdeki kazanım aşağıdaki şekilde olması gerekir

İleri düzeyin sonunda yazılı ve görsel basını rahatlıkla takip edebilir, çeşitli konularda görüşlerinizi ifade edebilir, ticari bağlantılar kurabilir, çeşitli soru cümleleri çözebilir, rehberlik yapabilir ve dil kullanımında akıcı bir üsluba kavuşabilirsiniz. ayrıca bu düzeyin sonunda, kültür, sanat, edebiyat ve politika vs. gibi alanlarda yazılı makaleleri ve eserleri çözebilir, kendi dilinize tercüme edebilir, bu alanlarda yapılan etkinliklerde aktif rol alabilir ve akademik çalışmaları da (okuma, yazma, dinleme ve anlama) yetenekleriyle dili çok yönlü kullanabilirsiniz İstediğiniz bir konuda çalışmalar yapabilirsiniz. Radyo ve televizyon programlarını dinleyip anlayabilecek düzeye gelebilirsiniz. Her türlü tartışmaya katılabilirsiniz. Dili sorunsuz, akıcı ve anlama zorluğu çekmeden kullanabilirsiniz. Bu düzeyde, öğrendiğiniz dili, istediğiniz alanda okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri kapsamında en iyi şekilde kullanabilirsiniz.


YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE  DİL KUR EĞİTİMİ

 

PROGRAMIN ADI

PROGRAMIN İÇERİĞİ

 Başlangıç

Düzey

A

(168 saat)

 1

(84 saat)

Temel dil kullanımı

Bu seviyede katılımcılar; günlük konuşma kalıplarını öğrenerek ihtiyaçlarını karşılayabilecek noktaya gelir.

2

(84 saat)

Basit bilgileri aktarmak

Bu seviyede katılımcılar; kendini ifade edebilecek, herhangi bir konu hakkında basit tanımlamalar yapabilecek noktaya gelir.  

Orta

Düzey

 

B

(168 saat)

1

(84 saat)

Günlük yaşama hazır

 Bu seviyede katılımcılar; ana dili Almanca olan kişileri rahatlıkla anlayabilecek, onlarla konuşabilecek, iş yazışmalarını zorlanmadan yapabilecek noktaya gelir. 

2

(84 saat)

İkna edici konuşma

 

Bu seviyede katılımcılar; herhangi bir konudaki almanca edebi eser yâda makale ile ilgili fikirlerini hem sözlü hem de yazılı olarak ifade edebilecek, bildik konularda da rahatlıkla tartışabilecek noktaya gelir.

İleri

Düzey

 

C

(168 saat)

 

1

(84 saat)

Ustaca iletişim kurmak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı iyi bir seviyede akıcı ve bilinçli konuşabilecek, düşüncelerini ve fikirlerini açık ifadelerle dile getirebilecek noktaya gelir.

2

(84 saat)

Sorunsuzca gereksinimleri karşılamak

Bu seviyede katılımcılar; Almancayı hiç bir zorluk çekmeden ana diline yakın seviyede kullanabilecek noktaya gelir.
"YÜKSEK KARİYER TÜRKÇE DİL KURSU" KUR SİSTEMİNE GÖRE ADP  DENKLİĞİNİ,

SINAV BELGE ve DERS KİTAPLARINI GÖSTERİR ÇİZELGE

KURLAR

ORTAK AVRUPA METNİ

SINAV

SERTİFİKA/DİPLOMA

KİTAP

1. KUR

A1

Yok

Yok

Yeni Hitit1 1.2.3. Ünite

2. KUR

A1

Var

A1-Temel Sertifika

Yeni Hitit1  4.5.6. Ünite

3. KUR

A2

Yok

Yok

Yeni Hitit1  7.8.9. Ünite

4. KUR

A2

Var

A2- Temel Sertifika

Yeni Hitit1 10.11.12.Ünite

 5.KUR

B1

 Yok

Yok

Yeni Hitit2  1.2.3. Ünite

6. KUR

B1

Var

B1- Orta Sertifika

Yeni Hitit2  4.5.6. Ünite

7. KUR

B2

Yok

Yok

Yeni Hitit2  7.8.9. Ünite

8. KUR

B2

Var

B2- Orta Sertifika

 Yeni Hitit2  10.11.12. Ünite

 9.KUR

C1

 Yok

Yok

 Yeni Hitit3  1.2.3. Ünite

10.KUR

C1

Var

C1- Yüksek Sertifika

Yeni Hitit3  4.5.6. Ünite

11.KUR

C2

Yok

Yok

Yeni Hitit3  7.8.9. Ünite

12. KUR

C2

Var

C2 - M.E.B. onaylı Diploması

Yeni Hitit3    10.11.12. Ünite

 
Sınav yapılmayan kurlarda öğrenciler bir üst kura okutmanın kur boyunca oluşturacağı performans değerlendirme ölçütlerine göre geçebilmektedir. Okutman, bu değerlendirmeyi öğrencilerin  derse katılımlarına, verilen ödevleri yapıp yapmamalarına, yapılan küçük sınavlardaki başarılarına, öğrencilerin öğrenme isteklerine ve öğrenme hızlarına göre yapmaktadır. Okutmanın bir üst kura devam etmesini uygun bulmadığı öğrenciler talep ettikleri takdirde kur atlama sınavına girebilir ve başarılı olmaları durumunda bir üst kur yeterlilik belgesi alabilirler.
M.E.B. Yüksek Kariyer Eğitim Kurumu’ n dan İngilizce, Almanca, Rusça, Arapça, Yabancılar İçin Türkçe,… biliyor ama belgelendiremiyorsanız, Seviye Tespit Sınavlarımıza katılıp ( A1,A2…B1,B2…C1,C2…YETERLİLİK SERTİFİKASI) alarak ispat edebilirsiniz.

 

İNGİLİZCE SEVİYE TESPİT …. İNGİLİZCE YETERLİLİK SERTİFİKASI

ALMANCA SEVİYE TESPİT…     ALMANCA YETERLİLİK SERTİFİKASI

 

RUSÇA SEVİYE TESPİT…          RUSÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

ARAPÇA SEVİYE TESPİT…       ARAPÇA YETERLİLİK SERTİFİKASI

 

TÜRKÇE SEVİYE TESPİT…       TÜRKÇE YETERLİLİK SERTİFİKASI (YABANCILAR)

İÇİN ARAYINIZ…………………… 0216 383 77 03………. 0530 645 46 41


TÜRKÇE DİL KURSU , OTURMA İZNİ,  İKAMET İZNİ,  İKAMET TEZKERESİ

 

Yüksek Kariyer Eğitim Kurumumuzda Yös Kurslarımıza ve Türkçe Kurslarımıza katılmak için yurt dışından Türkiye’ye gelen/gelecek  öğrencilerimiz, kurslarımıza ön kayıt yaptırarak, kendilerine gönderilecek olan “Kabul Mektubu” (Acceptance Letter) ile ülkelerindeki Türkiye büyükelçiliklerinden veya konsolosluklarından öğrenim vizesi talebinde bulunabilmekte, böylece Türkiye’ye öğrenim vizesi ile giriş yaptıktan sonra bir ay içinde Kurslarımıza kayıt olarak 6 ay – 1 yıllık oturma izni alabilmektedirler. Detaylar için Rehberlik Servisimiz ve Eğitim Danışmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

Fiyat ve Eğitimler için ARAYINIZ…0216 383 77 03 .0530 645 46 41

Grup Açılış Saatleri

Kurs Günleri

Kontenjan

Fiyat

10:00 – 13:00

Hafta içi Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta içi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta İçi Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

19:00 – 22:00

Hafta içi Akşam

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

10:00 – 13:00

Hafta Sonu Sabah

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

13:00 – 16:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

16:00 – 19:00

Hafta Sonu Öğlen

Kayıtlar devam ediyor

Arayınız…..

 

 

01.06.2016 TARİH İTİBARI İLE YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL KURSU EĞİTİMİ ÜCRET LİSTESİ

 

EĞİTİM
SÜRESİ

KUR
 SÜRESİ

SERTİFİKA
TÜRÜ

EĞİTİM ÜCRETİ

PEŞİN EĞİTİM ÜCRETİ

2

AYLIK

42 SAAT

1 KUR 

Eğitime Katılır

A1/1 Belge

     440,00 TL

          400,00 TL

4

AYLIK

84 SAAT

2 KUR 

Eğitime Katılır

A1 Sertifika

     880,00 TL

          800,00 TL

6

AYLIK

126 SAAT

3 KUR

Eğitime Katılır

A2/1 Belge

  1.320,00 TL

       1.000,00 TL

8

AYLIK

168 SAAT

4 KUR

Eğitime Katılır

A2 Sertifika

  1.760,00 TL

       1.250,00 TL

10

AYLIK

210 SAAT

5 KUR

Eğitime Katılır

B1/1 Belge

  2.200,00 TL

       1.500,00 TL

12

1 YILLIK

252 SAAT

6 KUR

Eğitime Katılır

Kurum-MEB sınavı sertifika

 B1-C1

  2.640,00 TL

       1.650,00 TL

  

 

 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır (Yüksek Kariyer Yaban Dil, Mesleki ve Kişisel Gelişim Kursu)